БИБЛИОТЕЧКА ПРАВИЛА

ПРАВИЛА  БИБЛИОТЕКЕ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“, НОВИ САД

(БОНТОН У БИБЛИОТЕЦИ)

БОНТОН  подразумева фино понашање и лепе манире као и начин изражавања добро васпитаних људи. У слици и речи објављујемо неколико правила понашања у школској библиотеци – кућни ред.

 • У школској библиотеци и читаоници се тихо  разговара и не ремети рад присутних
 • Ученици се у односу на библиотекара опходе учтиво – када уђеш у библиотеку увек се јави, пожели добар дан и обавести којим поводом си ту.
 • У библиотеку је забрањено уношење хране и пића
 • Одабрану књигу дај библиотекарки а остале врати на полицу
 • Није лепо претурати по полицама; библиотекар је уложио пуно времена и труда да их тако поређа
 • Ако ниси сигуран у избор књиге, библиотекарка је ту да ти помогне, учиниће то радо, само јој се обрати
 • Књигу коју одабереш прочитај; не постајемо чланови библиотеке да би се тиме хвалили већ да би читали књиге
 • Обавезно прочитај позaјмљену књигу и врати је на време
 • Ученик може задржати књигу најдуже 14 дана, а после тог рока се читање може продужити, уколико књига није тражена
 • Ученик може изнајмити у исто време  две  књиге, с тим што је једна од њих лектира
 • Пре завршетка првог полугодишта и школске године ученик је дужан да врати све позајмљене књиге у библиотеку
 • Изгубљену  или оштећену  књигу ученик  надокнађује тако што купује нову, а ако она више није у продаји доноси другу књигу сличне вредности у договору са школским библиотекаром
 • Библиотеци се могу поклонити књиге које нису оштећене, застареле  и које одговарају потребама школске библиотеке
 • Енциклопедије, речници, лексикони и друга вредна издања не могу се изнајмити, али се могу користити у школској читаоници.

 

Библиотекар

Јасна Божидаревић

 

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close